איחוד הצלה

המכירה הסינית של איחוד הצלה
סך הכל
0
X

ע"פ פסק הרבנים שליט"א מצוה לרכוש גם מכספי מעשרות | לא ניתן לקבל קבלה ע"פ סעיף 46 | התמונות בקטלוג הינן להמחשה בלבד | ה'מכירה הסינית' נערכת בפיקוחם ובהכוונתם של רבני הארגון שליט"א ועו"ד בנימין מיצמכר והם אלו שיכריעו בכל ספק ועניין | בכל מקום שיש סתירה בין קוד המוצר לטבלת המוצרים שבעמוד 11, הטבלה קובעת | רשימת הזוכים תפורסם בטלפון מוקד האשראי. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעה טלפונית | הובלה והרכבה ע"ח הזוכה | לא ניתן להחליף את הזכייה או להמירה בכסף וכן לא ניתן להעבירה לאחר | בחרנו עבורכם את הטובים ביותר אך אין לנו אחריות על טיב המוצרים ואיכותם | ניתן לממש את הזכייה עד חודש ימים מיום ההגרלה | זכיה ברכב - מחייבת במיסים ואגרות כחוק | כל פרטי המכירה בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי הארגון רח' ירמיהו 78 ירושלים

 

עקבו אחרינו ב